×
En del av Stockholms stad
Kretsteatern

Kontakta oss

Albin Flinkas
Chef och konstnärlig ledare 
albin.flinkas@stadsteatern.stockholm.se

Josefin Rosales
Chef/Verkställande producent
josefin.rosales@stadsteatern.stockholm.se
0739-730 811

Jenny Kialt
Producent
jenny.kialt@stadsteatern.stockholm.se
0768-252 607

Olof Carlsson
Teknisk samordnare
olof.carlsson@stadsteatern.stockholm.se
076-129 44 98